برخی مشاوران شرکت

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سوابق

1

پروفسور ایرج والی پور

دکترای روانشناسی

50 سال سابقه در مدیریت و مشاوره در حوزه آموزش و تحول سازمانی

2

پروفسور محمد آهنچی

دکترای مدیریت

50 سال سابقه در مدیریت و مشاوره در حوزه آموزش و تحول سازمانی

3

دکترامیر شجاعان

دکترای مدیریت

30 سال سابقه مدیریتی در طراحی و اجرای نظام های فناوری و بهبود مدیریت

4

دکترمهدی الیاسی

دکترای مدیریت

30 سال سابقه مدیریتی در طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی

5

دکترمهدی محمدی

دکترای مدیریت

30 سال سابقه مدیریتی در طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی

6

دکترمهدی خادمی

دکترای مدیریت

25 سال سابقه در طراحی و استقرار نظام های بهبود کیفیت درسازمان ها

7

دکترمحمد نادری

دکترای صنایع

30 سال سابقه مدیریتی در طراحی و استقرار نظام های بهبود کیفیت و بهره وری

8

دکتر فرزاد فارسیانی

دکترای صنایع

30 سال سابقه مدیریتی در طراحی و استقرار نظام های بهبود کیفیت و بهره وری

9

هوشیار فقیهی

فوق لیسانس صنایع

30 سال سابقه مدیریتی در طراحی و استقرار نظام های بهبود کیفیت و بهره وری

10

دکتر بهزاد رمضانی

دکترای مدیریت

25 سال سابقه مشاوره در طراحی و استقرار نظام های بهبود رهبری سازمانی

11

دکتر امیر بهبهانی

دکترای مدیریت

35 سال سابقه در آموزش و استقرار نظام های بهبود مدیریت و تحول سازمانی

12

دکتر عباس پورشهباز

دکترای روانشناسی

30 سال سابقه در طراحی و استقرار کانون های ارزیابی و توسعه مدیران

13

دکتر فرشاد علیخانی

دکترای مدیریت

20 سال سابقه در طراحی و استقرار ساختارهای سازمانی بخش دولتی

14

دکتر جمشید کمایی

دکترای مدیریت

30 سال سابقه در الگویابی و طراحی نظام های بهبود و تحول سازمانی

15

محمد یاقوتی

فوق لیسانس اقتصاد

30 سال سابقه در طراحی و استقرار نظام های آماری و بهره وری سازمانی

16

فرخ شمسایی  فوق لیسانس مدیریت   25 سال سابقه در طراحی و استقرار برنامه های استراتژیک در سازمان ها

17

 مجتبی نصیری لیسانس نرم افزار  20 سال سابقه در طراحی و استقرار نرم افزارهای جامع ERP,SEM,CRM 

18

مهدی زواره

فوق لیسانس روابط بین المللی

20 سال سابقه در اجرای پروژه های پژوهشی و مطالعات تطبیقی

19

فرشته نوری

فوق لیسانس جغرافیا

20 سال سابقه مدیریت در حوزه پژوهش و نشر اطلاعات علمی و پژوهشی

20

آویشا صالحی

دانشجوی دکتری مدیریت

20 سال سابقه در طراحی و استقرار نظام های بازرگانی و فروش

21

جواد خزایی

فوق لیسانس مدیریت

متخصص در طراحی و استقرار نظام های بهبود و توسعه منابع انسانی

22

پگاه رحیمی

فوق لیسانس صنایع

20 سال سابقه در طراحی و استقرار نظام های بهبود کیفیت درسازمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R