منشور اخلاقی سازمان

با ايمان به اراده خالق هستي و در جهت حفظ منافع ملي و سازماني و رضايتمندي مشتريان كه سرمايه واقعي ما مي باشند ، به رعايت اصول ذيل معتقديم :

۱- حضور به موقع در محل كار و وقت شناسي در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع .
۲- خوشرويي و متانت نسبت به همكاران و مراجعان .
۳- راهنمايي و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تلاش جهت تأمين نيازهاي منطقي و رضايتمندي آنان .
۴- ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب .
۵- انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني .
۶- پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ، غيبت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد .
۷- رازداري و خودداري از افشاء اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان .
۸- استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه .
۹- جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان .
۱۰- رعايت اعتدال و توازن بين زندگي شغلي و خانوادگي .
۱۱- استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني .
۱۲- درك صحيح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردي با آن .
۱۳- احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع .
۱۴- كوشش در جهت افزايش دانش و مهارت هاي شغلي .

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R