سه شنبه, 9 بهمن 772, 1:06 ب ظ نوشته شده توسط 

زمينه هاي اصلی فعاليت

زمينه هاي اصلی فعاليت
مديران جهان تراز پارس عمده فعاليتهاي خود را در زمينه مطالعات و تحقيقات علمي- كاربردي,‌ توسعه‌اي و اجرايي طرحهاي پژوهشي در حوزه‌هاي زير متمركز نموده است :
طراحی برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان
طراحی؛ پیاده سازی و مدیریت برنامه های استراتژیک سازمان شامل : انتخاب و آماده سازی کمیته های برنامه ریزی؛ مدیریت تدوین اسناد چشم انداز و ماموریت؛ شناسایی فرهنگ و طراحی ارزشهای سازمانی؛ تعریف اهداف راهبردی؛ شناسایی استراتژی های محوری؛ طراحی شاخص های عملکردی و ...
طراحی نظام پایش پیشرفت برنامه ها و پروژه های سازمانی
پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان شامل : سازماندهی وآماده سازی تیم های برنامه ریزی؛ طراحی بر نامه های عملیاتی؛ هدف گذاری های فردی؛ نظارت بر حسن اجرای برنامه؛ پیش بینی؛ گردآوری و ارائه گزارشات موثر و بهنگام از پیشرفت برنامه ها؛ طراحی سامانه های الکترونیکی ناظر بر پیشرفت برنامه ها و ...
طراحی ساختار و مشاغل سازمان
طراحی ساختارهای کلی و تفصیلی سازمان متناسب با اهداف و چشم انداز های تعیین شده؛ تعیین و طراحی مشاغل سازمان؛ تجزیه و تحلیل شغل و تعریف شرح شغل و شرایط احراز هر یک از مشاغل سازمانی
طراحی و استاندارد سازی فرایند های اجرایی سازمان
طراحی فرایند های انجام کار؛ شناسایی و طراحی شبکه فرایندها؛ دستورالعمل های اجرایی و طراحی فرمهای اداری موثر مرتبط با گردآوری اطلاعات و مدیریت هر یک از کارها
طراحی و اجرای دوره های آموزشی
طراحی؛ پیاده سازی و مدیریت نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمان شامل: نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان سازمان؛ طراحی برنامه های موثر آموزشی؛ برگزاری دوره آموزشی متناسب با نیاز سازمان؛
طراحی؛ پیاده سازی و پایش نظام های مدیریت منابع انسانی
طراحی و پیاده سازی نظامهای منابع انسانی موثر و کارآمد برای سازمان بر اساس مدل های روزآمد و موثر جهانی شامل: نظام استخدام و بکارگیری منابع انسانی؛ نظام ارزیابی عملکرد؛ نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ نظام حقوق و دستمزد؛ نظام شایستگی ها؛ نظام استعدادیابی؛ جایگزینی و ارتقای منابع انسانی؛ طراحی کارراهه های شغلی؛ راه اندازی و مدیریت مراکز ارزیابی و توسعه منابع انسانی و ....
طراحی و پیاده سازی مرکز ارزیابی و توسعه مدیران و کارکنان سازمان
راه اندازی مرکز ارزیابی و توسعه شامل : پیش بینی تجهیزات؛ تنظیم دستورالعمل های اجرایی مرکز؛ استخراج مدل شایستگی های سازمان؛ طراحی ابزارهای سنجش قابلیتها؛ طراحی سامانه گزارش گیری مرکز؛ شناسایی و انتخاب بهترین گزینه ها برای هر شغل؛ پیشنهاد کارراهه شغلی مناسب با توجه به استعدادهای هر فرد و ...

برخی پروژه‌هاي انجام یافته درزمینه های اصلی فعالیت
مديران جهان تراز پارس در حوزه های اصلی فعالیت خود طی سال های گذشته توانسته است با سازمان های مهم و کلیدیبخش های دولتی و خصوصی همکاری موفقی را داشته باشد. در ادامه برخی از پروژه هایی که توسط گروه همکاران شرکت به انجام رسیده است مورد اشاره قرار می گیرد.

خواندن 1237246 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliq Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

وبگاه: www.jooomshaper.com

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R