مهندسی مجدد

هر سازمان و یا شركت ، یك نهاد اجتماعی است كه مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد . در گذشته ، هنگامی كه محیط نسبتا باثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره برداری از فرصتهای پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندك اكتفا می كردند ؛ اما با گذشت زمان ، در سراسر دنیا سازمانها دریافته اند كه تنها تغییرات تدریجی راهگشای مشكلات كنونی آنان نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود . امروزه در سراسر دنیا این تغییرات انقلابی را با نام مهندسی مجدد می شناسند ؛ مهندسی مجدد (BPR) روندی است كه در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی كسب وكار عوض كرده و بنابراین ، سازمان از حالت وظیفه گرایی به سوی فرایند محوری حركت می كند . همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند كسب وكار و كاهش هزینه ها و درنتیجه رقابتی تر شدن سازمان می گردد .

مهندسی مجدد عبارت است از بازاندیشی بنیادین و ریشه ای فرایندها برای دستیابی به پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساسی چون كیفیت و سرعت خدمات . اگر تنها یك سرانجام غیرقابل قبول وجود داشته باشد آن است كه همه شركتها و سازمانها و از جمله دولتها امروزه ناچارند كه خود را از نو تعریف كنند . نیروهای زیربنایی نقش آفرین كنونی روشن تر از آن هستند كه دست از آینده بردارند . سازمانهای تازه ، شركتهایی خواهند بود كه به طور مشخص برای بهره برداری در جهان امروز و فردا طراحی می شوند و نهادهایی نیستند كه از یك دوران اولیه و باشكوه كه ربطی به امروز ندارند انتقال یابند .

در مهندسی مجدد اعتقاد براین است كه مهندسی مجدد را نمی توان با گامهای كوچك و محتاط به اجرا درآورد. این قضیه همان قضیه صفر یا یك است؛ به عبارت دیگر یا تغییری تحقق نیابد و یا در صورت تحقق از ریشه و بنیان تغییر حاصل گردد . مهندسی مجدد به این معنا نیست كه آنچه را كه از پیش وجود دارد ترمیم كنیم یا تغییراتی اضافی بدهیم و ساختارهای اصلی را دست نخورده باقی بگذاریم؛ مهندسی مجدد یعنی از نقطه صفر شروع كردن ، یعنی به كنار نهادن روشهای قدیمی و افكندن نگاهی نو به كار .

مهندسی مجدد در پی اصلاحات جزیی و وصله كاری وضعیت موجود و یا دگرگونیهای گسترشی كه ساختار و معماری اصلی سازمان را دست نخورده باقی می گذارد ، نخواهد بود. مهندسی مجدد در پی آن نیست كه نظام موجود را بهبود بخشیده و نتیجه كار را بهتر كند . مهندسی مجدد به معنای ترك كردن روشهای دیرپا و كهنه و دستیابی به روشهای تازه ای است كه برای تولید كالاها و خدمات شركت و انتقال ارزش به مشتری لازم هستند . شركتها باید از خود بپرسند اگر با آگاهیهای گسترده امروزی و در اختیار داشتن فناوریهای نوین می خواستیم شركتی برپا كنیم ، آنرا چگونه می ساختیم .

مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی می توان شناخت ، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرایندهای اصلی (كالپان و مورداك)، نوآوری فرایندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرایندهای كسب وكار (داونپورت و شورت ، ابلنسكی)، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال ، هامر و چمپی)، طراحی مجدد ریشه ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند كه مقوله مهندسی مجدد را معرفی كرده اند .

متدولوژی­های مهندسی مجدد

رای اجرای مهندسی مجدد متدولوژیهای ساخت یافته بسیاری پیشنهاد شده است كه اغلب آنها اجزاء مشتركی داشته و اجرای مهندسی مجدد را به عنوان پروژه ای كه در سازمان از بالا به پایین تعریف می شود نشان می دهند . متدولوژیهای معروف مهندسی مجدد عبارتند از :

۱- متدولوژی مهندسی مجدد كلین

گامهای آن عبارتند از :

۱-۱ آماده سازی : در این گام اعضای پروژه مهندسی مجدد سازماندهی و فعال می شوند .

۱-۲ تشخیص : توسعه مدلهای مشتری مدار برای فرایندهای كسب وكار .

۱-۳ انتخاب : انتخاب فرایندها برای مهندسی مجدد و تنظیمات لازم جهت طراحی مجدد .

۱-۴ راه حل : تعریف نیازهای فنی برای فرایندهای جدید و توسعه جزئیات برنامه اجرایی .

۱-۵ انتقال : اجرای مهندسی مجدد .

۲- متدولوژی مهندسی مجدد فیوری

۲-۱ تشخیص نیازهای مشتری و تنظیم اهداف .

۲-۲ اندازه گیری و نقشه كردن فرایندهای موجود .

۲-۳ تجزیه و تحلیل فرایندهای موجود .

۲-۴ الگوبرداری از بهترین عملكرد .

۲-۵ طراحی فرایندهای جدید .

۲-۶ اجرای فرایندهای باز مهندسی شده.

۳- متدولوژی مهندسی مجدد گاها

۳-۱ چشم انداز : به تصویر كشیدن پروژه مهندسی مجدد توسط تعهد مدیریت ، تشخیص ، فرصتهای مهندسی مجدد ، همراستایی با استراتژیهای كسب وكار و تعریفهای لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات .

۳-۲ اقدامات اولیه : سازماندهی تیم مهندسی مجدد و تنظیم اهداف عملكرد .

۳-۳ تشخیص : مستند كردن فرایندهای موجود و تشخیص شكافها در عملكرد .

۳-۴ آلترناتیوها : تعریف جایگزینها ، نمونه های اولیه و انتخاب زیر ساختهای فناوری اطلاعات .

۳-۵ احیا و نوسازی : اجرای مهندسی مجدد و نصب مولفه های فناوری اطلاعات و تشخیص دیگر مولفه های كسب وكار .

۳-۶ مانیتورینگ : تشخیص اندازه گیریهای عملكرد و بهبودهای مستمر .

۴- متدولوژی مهندسی مجدد جوهانسون

۴-۱كشف : تنظیم استراتژیها و چشم انداز برای كسب وكار .

۴-۲طراحی مجدد : طراحی مجدد كلیه فعالیتها ، مهارتها و فرایندها .

۴-۳تحقق : تكنیكهای مدیریت تغییر ، سازماندهی تیم مهندسی مجدد ، ارتباطات ، اندازه گیری عملكرد و مدیریت تغییر .

۵- متدولوژی مهندسی مجدد پتروزو و استپر

۵-۱ كشف : تشخیص مساله ، تنظیم اهداف ، تشخیص فرایندها برای طراحی مجدد و شكل دادن تیم مهندسی مجدد .

۵-۲ جستجو و جمع آوری : تجزیه وتحلیل فرایند ، مستندسازی ، الگوبرداری و تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات .

۵-۳ نوآوری و ساخت : تفكر مجدد در خصوص فرایندها .

۵-۴ سازماندهی مجدد ، آموزش مجدد و ابزارسازی مجدد : اجرای فرایندهای جدید و آموزش فناوری نوین .


 

برخی از پروژه های طراحی و استاندارد سازی فرایند های اجرایی سازمان

سازمان کشتیرانی ج.ا.ا

شناسایی و بهبود فرایند های اجرایی

سازمان آب و برق خوزستان

شناسایی و بهبود فرایندهای اجرایی

مرکز ملی بهره وری ایران

شناسایی و بهبود فرایندهای اجرایی

راه آهن جمهوری اسلامی

شناسایی و بهبود فرایندهای اجرایی

سازمان گسترش و نوسازی

مهندسی مجدد و بهبود فرایند ها

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی

مهندسی مجدد و بهبود فرایند ها

شرکت ساختمانی تهران جنوب

مهندسی مجدد و بهبود فرایند ها

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R