مدیریت دانش

امروزه يکي از مهم ترين و با ارزشترين سرمايه هاي هر سازماني دانش است. تغييرات سريع و رشد روزافزون دانش و اطلاعات،هر سازماني را بر آن مي دارد تا براي بقاء تمام تلاش خود را در مديريت دانش به کار گیرد.لذا سازمانها در پي شناسايي عوامل زمينه ساز و نيز بستر سازي به منظور ايجاد مديريت دانش برآمده اند تا به موقع از منابع دانشي خود و محيط پيرامون بهره برداري کنند. تمرکز مديريت دانش بر بهبود تواناييهاي سازمان است. موفقيت نيازمند ايجاد يک محيط کاري جديد است که در آن دانش و تجربه به سادگي تسهيم شود، فرآيندها و فناوريهاي اطلاعاتي نيز براي اين هدف بايد اعمال شوند. رفتار انسانها در سازمان نيز بايد در اين راستا قرار گيرد تا اطلاعات و دانش آنان ادغام شده و در زمان مناسب به دست افرادي که نياز دارند برسد تا بتوانند با بهره وري بيشتر عمل کنند. مباني زير ساخت مديريت دانش شامل نظام فناوري اطلاعات، فرايندهاي دانش و فرهنگ سازماني مي باشد که اين مباني منجر به استفاده کامل از دانش مي گردند.

مزایای مدیریت دانش

اندازه گيري مزاياي سرمايه هاي مرتبط با دانش، به يکي از مشکل ترين و چالشي ترين مباحث کسب و کارهاي امروزي مبتني بر دانش تبديل شده است.کمّي کردن دانش، غير ممکن و اندازه گيري نتايج مستقيم مديريت دانش چندان ساده نيست. مزاياي بکارگيري فعاليتهاي مديريت دانش، از سطح فني تا سطح استراتژيک، بر فرهنگ و بهره وري کل سازمان مؤثر خواهد بود. برخي مزايا عبارتند از:

-بهبود پاسخ رقابتي: توانمند ساختن سازمانها براي پاسخگويي به تغييرات بازار و تسريع زمان ارائه محصولات مدير به بازار.

-کاهش هزينه ها و اجتناب از هدر رفتن سرمايه هاي ذهني:در اختيار گرفتن دانش ضمني اين اجازه را به سازمان مي دهد تا آن دانش را به کار ببرند تا فرآيندها را براي کاربردهاي آتي حفظ کرده و هزينه هاي آموزش مجدد کارکنان و متخصصان را از ميان بردارد.

-برطرف کردن نياز براي جهاني عمل کردن: عملياتهايي که از نظر جغرافيايي پراکنده اند چالشهاي خاصي را در زمينه فرهنگي و مديريت دانش مي طلبد. سازمانهايي که داراي فرهنگ اثر بخش در زمينه مديريت دانش هستند، مي توانند به روحيه "آنها و ما" خاتمه داده، هر آنچه که هست"ما" شود و استفاده کارآمد از منابع پراکنده را حداکثر سازد.

-اثر بخشي شغل: به کار گيري زير ساخت مديريت دانش، محدوديتهاي سنتي را از بين برده، تسهيم دانش را در ميان کارکنان افزايش داده و در نتيجه اثربخشي را ارتقا مي دهد.

-اثر بخشي سازمان: ابزارها، الگوها و بهترين کاربردهاي مديريت دانش که با فرهنگ تسهيم دانش همراه است يک محيط همکاري را شکل داده و اثر بخشي سازمان را افزايش مي دهد.

-تعيين جهت استراتژيک: استفاده از فرهنگ دانش، خلاقيت و نوآوري را ارتقاء داده و در نتيجه بر جهت استراتژيک تأثير مي گذارد.

برخی از پروژه های مدیریت دانش

شرکت کارگزاری فارابی

طراحی نظام مدیریت دانش

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R