نظام های کیفیتی

مجموعه استانداردهای ایزو 9001 بدین منظور تدوین شده اند تا سازمان ها را از هر نوع و در هر اندازه ای که باشند در استقرار و اجرای مؤثر سیستم های مدیریت کیفیت یاری دهند. اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی، توانایی آن را در ارائه محصولات و خدماتی که دلخواه مشتری باشد، برآورد می کند و هدف از استقرار این سیستم، افزایش رضایت مشتریان است. بدهیی است که برای راهبری و اداره موفق یک سازمان باید آن را به گونه ای نظام مند و شفاف هدایت و کنترل کرد. این موفقیت می تواند در پرتواستقرارو برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است و در عین حال به نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی توجه می کند. برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های ایزو 9001 باید وضعیت موجود، نقاط ضعف، نقاط قوت و تطابق سازمانی را شناسایی و با این استانداردهامقایسه کرد. ممکن است سازمان ها به این نتیجه برسند که بسیاری از نیازمندی های موجود در استانداردهای ایزو 9001 را در حال حاضر رعایت می کنند، ولی چگونگی آنها ثبت نشده است. ایزو 2000 ـ 9001 تأکید می کند که یک سازمان به تعیین، اجرا، مدیریت، بهبود مستمر و اثر بخشی فرایندهاییی که در سیستم مدیریت کیفیت مورد نیاز است، اهمیت می دهد و تأثیر متقابل این فرایندها را به منظور به دست اوردن اهداف سازمان مدیریت می کند.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت دارای مراحل هشت گانه ای است که به شرح ذیل می­باشند:

  1. مشتری محوری: سازمان ها به مشتریان خود وابسته هستند و باید نیازهای حال و آینده آنها را درک کنند، خواسته های آنها را برآورده سازند و تلاشی فراتر از انتظارات مشتریان انجام دهند.
  2. راهبری: راهبران وظیفه وحدت بخشیدن به مقصد و تعیین جهت گیری سازمان را بر عهده دارند. آنان باید محیط سازمان را به گونه ای پدید آورند و برقرار نگه دارند تا افراد بتوانند در دستیابی به اهداف سازمان به طور کامل شرکت کنند.
  3. حضور همه افراد: افراد در هر سطحی که باشند پیکره سازمان هستند و حضور کامل آنها موجب می شود تا از توانایی های آنها در جهت منافع سازمان استفاده شود.
  4. رویکرد فرایندی: نتیجه مطلوب هنگامی کاراتر می شود که فعالیت ها و منابع مرتبط با آنها به صورت یک فرایند مدیریت شوند.
  5. رویکرد سیستمی در مدیریت: شناسایی، درک و مدیریت فرایندهای مرتبط به هم به عنوان یک سیستم، به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به اهداف کمک می کند.
  6. بهبود مداوم: بهبود مداوم در عملکرد کلی سازمان باید یک هدف دائمی باشد.
  7. رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری: تصمیم های موثر بر تحلیل داده ها و اطلاعات مبتنی است.
  8. روابط سود بخش متقابل با تامین کننده: هر سازمان و تامین کنندگان آن به هم وابسته اند و رابطه سودبخش متقابل بین آنها موجب افزایش توانایی هر دو در ایجاد ارزش می شود.

نظام های کیفیتی

گام های استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 2000-9001 

گام اول: تصمیم، تعهد و حمایت مدیریت عالی

گام دوم: برنامه ریزی منابع مورد نیاز برای استقرار سیستم

گام سوم: برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

گام چهارم: شناسایی فرایندها و تدوین مستندات

گام پنجم: اجرای مستندات و برنامه های رسیدن به اهداف

گام ششم: ممیزی داخلی

گام هفتم: انتخاب نهاد گواهی دهنده (CB) و انجام دادن ممیزی بیرونی

گام هشتم: گواهی استقرار سیستم

برخی از پروژه های استقرار نظام های تضمین کیفیت

شرکت کارگزاری فارابی

طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت ساختمانی بانک ملت

طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت پترو تجهیز ناموران

طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت کارگزاری فارابی

طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R