منابع انساني، از ديرباز منبع حياتي براي سازمانها محسوب مي‌شود. تحقيقات دانشگاهي و تجربه‌هاي اجرايي نشان مي‌دهند كه كاركنان مهمترين منبع كسب مزيت و دستيابي به اهداف راهبردي سازمان هستند. در رويكرد مبتني بر منابع از سرمايه‌ي انساني به عنوان كليدي‌ترين عامل كسب مزيت پايدار ياد مي‌شود. امروزه رهبران سازمان‌ها دريافته‌اند كه منابع انساني، تأثير مستقيمي بر اركان و عملكرد سازمان خواهد داشت؛ از اين رو بايد در يك نگرش راهبردي اهداف مديريت منابع انساني با اهداف سازمان همسو گردد. سرمايه‌گذاري هدفمند در سيستم‌ها و بازنگري عميق در راهبردها و فرآيندهاي مديريت منابع انساني در سازمان‌ها به ويژه سازمان‌هاي علمي حرفه‌اي به منظور توسعه و ارتقا شايستگي‌هاي اساسي اين كاركنان در جهت اهداف راهبردي سازمان از اهميت فراوان برخوردار است.

بر اين اساس مي‌بايست با طراحي نظام و چارچوب معماري مناسب و با محور قرار دادن شايستگي‌هاي سازمان و شناسايي شايستگي‌هاي هيأت علمي، مديران و كاركنان سازمان، نظام‌هاي مديريت منابع انساني را به صورتي منسجم و يكپارچه طراحي نموده و اهداف متعالي سازمان را محقق سازد. با اتخاذ اين رويكرد و تبيين عناصر سازنده‌هاي آنها در قلب نظام مديريت منابع انساني سازمان، راهبردهاي اصلي نظام منابع انساني مشخص خواهد شد و مي‌توان نظام جامع نويني را مستقر نمود كه به صورت يكپارچه تحقق داراي‌هاي انساني سازمان را موجب گردد.

اندیشیدن به توسعه سازمان نیازمند توجه به توسعه منابع انسانی است، چرا که منابع انسانی هم هدف و هم ابزار توسعه است. همچنین منظور از آموزش نیروی انسانی، کلیه کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی می باشد.
1- نیازسنجی آموزشی: اصولا آموزش پرهزینه است و فقط باید مواقعی ارائه شود که اولا پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد، ثانیا بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از طریق آن آموزش، قابل حل باشند. تعین نیازهای آموزشی گامی اثربخش در راستای تحقق این مهم است.
2- برنامه ریزی: برنامه ریزی صحیح و دقیق آموزشی، نه تنها آسیب پذیری مدیران، مسئولان، کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی را تقلیل خواهد داد، بلکه نیل به اهداف کارکنان و سازمان را هم تضمین خواهد نمود.
3- اجرا: در این مرحله روش ها و فنون آموزشی به عنوان ابزاری که توسط آن بتوان شرکت کنندگان در دوره های آموزشی را به سمت اهداف آموزشی هدایت و برانگیخته نمود، باید تعیین و مشخص شوند.
4- ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی: برای دستیابی به اهداف اولیه آموزش باید میزان اثربخشی دوره های آموزشی را بسنجیم.

برخی از پروژه های طراحی نظام های منابع انسانی

شرکت نفت فلات قاره

طراحی نظام استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

شرکت مهاب قدس

طراحی نظام استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

شرکت برق منطقه ای

طراحی نظام استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R