معرفی موسسه

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد. اين موسسه افتخار همكاري اساتيد و كارشناسان مجرب در رشته‌ها و تخصصهاي مختلف را از نقاط مختلف دنيا داشته و حسب مورد از مشاورت و يا مشاركت آنها در اجراي طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي منعقده بهره‌مند مي گردد و با اتكا به دانش متنوع و متراكم اين نيروي عظيم و توانا در مسير اعتلاي كشور گام برمي دارد. اين مشاور با بهره گيري موثر از متخصصين برجسته ایرانی در نقاط مختلف جهان نسبت به شناسايي و انتقال دانش فني و تكنولوژي هاي نوين به كشور اقدام نموده است. سرمايه اصلي موسسه، متخصصین جهان تراز آن مي باشد. اين موسسه را صدها متخصص ایرانی در نقاط مختلف دنیا حمايت مي كنند به همین دلیل موسسه توانايي آن را دارد كه حسب مورد و در صورت نياز از مشاورت و يا مشاركت آنها در اجراي طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي منعقده بين موسسه و سازمانهاي دولتي و خصوصي بهره‌مند گردد و با اتكا به دانش متنوع و متراكم اين نيروي عظيم و تواناي در اختيار موسسه با سربلندي در عرصه‌هاي مختلف پژوهش فعال مي‌باشد. مضاف بر دارا بودن هيئت علمي دانشگاهها, ‌اين موسسه از خدمات مشاوره‌اي كارشناسان موضوعي عملياتي و تجربي در حوزه‌اي گوناگون تحقيق نيز بهره‌مند مي‌باشد. تعمق در طيف و گستره وسيع پروژه‌هاي انجام يافته و در حال انجام موسسه گوياي اين واقعيت است كه مديريت موسسه در مقوله پژوهش موفق بوده و از توان بالقوه نيروهاي پرتعداد و متخصص در اختيار به نحو مطلوب استفاده كرده است.

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R